Log ind   |  
Vandforsyningen Minimer

Kontakt til vandværket

Børkop Vandværk
Børkop Skovvej 130
7080 Børkop

Tlf. 75 86 65 88. Telefonen er døgnbetjent.
Mail
: info@borkopvand.dk
 

Åbent hus-arrangement:

Søndag d. 05.10.2014 afholdt vandværket åbent hus for vandværkets forbrugere.
Ca. 175 af vandværkets forbrugere mødte op og fik indsigt i moderne vandbehandling.
Efter rundvisning på det topmoderne vandværk, var der lidt godt til ganen fra Børkop Vandmølle.
Alt i alt en rigtig god dag med sol og glade forbrugere.
Vandkvalitet og analyser Minimer

Børkop Vandværk leverer vand til Brøndsted, Børkop, Elbæk og Rands. Vandet er af en meget fin kva-
litet, hvilket også fremgår af nedenstående vandanalyser.
Der udtages vandprøver fra vandværkets 5 boringer, ved afgang vandværk samt ude ved forbrugerne.
Prøverne udtages af det akkrediterede firma Eurofins Miljø A/S, og antallet af prøver er lovbestemt.

Vandets hårdhed var ved sidste prøve: 15 odH.  

Hårdhedsgrad (odH) Betegnelse

0 - 4 Meget blødt
4 - 8 Blødt
8 - 12 Middelblødt
12 - 18 Temmelig hårdt
18 - 30 Hårdt
Over 30 Meget hårdt

Kort over hårdhedsgrader i Danmark: Drikkevandets hårdhed

Dato: Prøve: Analyse i PDF-format:

30.05.2017 Hos forbruger PDF
30.05.2017 Afgang vandværk PDF
20.07.2017 Boringskontrol PDF

Her kan de sidste 10 analyseresultater læses.

Sådan læses en vandanalyse. Se også Vandleksikon.
Copyright Rambøll Danmark A/S