Info

Velkommen til Børkop Vandværks nye hjemmeside. 


Vigtigt: Børkop Vandværk har indgået en ny aftale med Vejle Spildevand om salg af målerdata. Dette betyder, at du ikke mere skal selv indberette målertal ved årsskiftet. Det ordner vandværket. Men husk stadig at kontrollere den måler regelmæssigt således, at du opdager et vandspild i tide.


Nyt om drikkevandsituationen på Børkop-halvøen. De fire vandværker bliver til et, læs mere her.


Børkop Vandværk har fået screenet vandet for 339 pesticider, og der er ikke fundet noget.


Vandforsyningen på hele Børkop-halvøen er nu normal. Du kan derfor roligt drikke vandet direkte fra hanen.


Nødforsyning til Gårslev og Mørkholt, læs mere her.


 


 


 

 

 

 

 

Nyttig info

Vandets hårdhed var ved sidste prøve: 18 dH. Se mere under fanen Vandkvalitet.

Vigtigt - Vandtryk:
Der er ikke krav til vandtrykket, men vi har et servicemål på min. 23 mVs (2,3 bar) i terrænniveau. Det er vigtigt, at vvs-installatører er omhyggelige ved måling af det dimensionsgivende vandtryk ved skel, inden vandinstallationen dimensioneres efter gældende norm og SBI-anvisninger.
 

Kontakt

Børkop Vandværk
Børkop Skovvej 130
7080 Børkop

Tlf. 75 86 65 88. Telefonen er døgnbetjent.
Mail
: info@borkopvand.dk

Kontoret kan kontaktes for administrative spørgsmål samt ledningsoplysninger:
Mandag - torsdag: Kl. 07.00 - 15.30.
Fredag: Kl. 07.00 - 12.00.

Antal besøgende
Besøgende: 11975