Igangværende arbejder

Igangværende aktiviteter:

Geologiske undersøgelser i jagten på en ny kildeplads, se mere på forsiden. 
Udskiftning af stophaner til Thyrasvej og Haraldsvej.
Ombygning af sektionmålerbrønd på hjørnet af Industrivej/Højgårdsvej. 
Ny vandforsyning til Industrivej 27B.
Aktivering af hovedventiler.

Kommende aktiviteter:

Udskiftning af hovedventiler i midtbyen med opstart november / december.
Ny vandforsyning til Kristianshøjvej 101.
Ny vandforsyning til Mølleengen 119.
Udskiftning af stophaner til forbrugerne i Dr. Friesvej 1-17. Udskudt til år 2019.