Info

Velkommen til Børkop Vandværks hjemmeside. 

D. 15.07.2019: Vi har modtaget vandanalyser fra afgang vandværk og fra taphane på ledningsnettet. Samtlige parametre opfylder vandforsyningslovens krav, se mere under "Vandkvalitet->Vandanalyser".

D. 04.07.2019: Vejle Kommune har givet tilladelse til, at vandværket hæver den årlige faste afgift fra 675,00 kr. til 1.000,00 kr. Læs mere under fanen "Priser/ Vandspild->Takstblad og driftsbidrag". Ændringen gælder fra dags dato.

D. 26.06.2019: Så er der nye vandanalyseresultater, se under "Vandkvalitet -> Vandanalyser" Alle resultater opfylder gældende krav.

Så er der endelig svar på pesticidprøver taget fra vandværkets 5 boringer. Endnu en gang kan vi klare frisag. Vandet indeholder stadig ingen spor af pesticider. Så drik bare løs af friskt vand direkte fra din hane.


D. 26.04.2019: I forbindelse med fund af 75 giftstoffer i grundvandet kan det oplyses, at Børkop Vandværk har bestilt analyse for det pesticid, som Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler, der tages analyse for. Så snart vi har analyseresultatet, vil det blive offentliggjort på hjemmesiden og på Facebook. 


Her kan du se PowerPoint-præsentationen af det nye vandsamarbejde. Et af de punkter, der skal behandles på nedenstående generalforsamling.

Husk generalforsamlingen d. 27.03.2019 kl. 19.30 på Børkop Vandmølle.
Tilmelding på tlf. 75 866 588 nødvendig af hensyn til lettere traktement. Se annoncen
her.


BBGM Vandsamarbejdet afholder informationsmøde i Sognehuset ved Gauerslund Kirke d. 19. marts kl. 19.00. Mød op og hør om mere om de fusionsplaner, der arbejdes med for at sikre hele Børkop-halvøen rent drikkevand i mange år frem. Se annoncen her.


Børkop Vandværk aflæser vandmålere i Børkop d. 03.01.2019 og i Mørkholt d. 04.01.2018.

Måleraflæsningerne sendes til Vejle Spildevand.Vigtigt: Børkop Vandværk har indgået en ny aftale med Vejle Spildevand om salg af målerdata. Dette betyder, at du ikke mere skal selv indberette målertal ved årsskiftet. Det ordner vandværket. Men husk stadig at kontrollere den måler regelmæssigt således, at du opdager et vandspild i tide.


Nyt om drikkevandsituationen på Børkop-halvøen. De fire vandværker bliver til et, læs mere her.


Børkop Vandværk har fået screenet vandet for 339 pesticider, og der er ikke fundet noget.


Vandforsyningen på hele Børkop-halvøen er nu normal. Du kan derfor roligt drikke vandet direkte fra hanen.


Nødforsyning til Gårslev og Mørkholt, læs mere her.


 


 


 

 

 

 

 

Nyttig info

Vandets hårdhed var ved sidste prøve: 18 dH. Se mere under fanen Vandkvalitet.

Vigtigt - Vandtryk:
Der er ikke krav til vandtrykket, men vi har et servicemål på min. 23 mVs (2,3 bar) i terrænniveau. Det er vigtigt, at vvs-installatører er omhyggelige ved måling af det dimensionsgivende vandtryk ved skel, inden vandinstallationen dimensioneres efter gældende norm og SBI-anvisninger.
 

Kontakt

Børkop Vandværk
Børkop Skovvej 130
7080 Børkop

Tlf. 75 86 65 88. Telefonen er døgnbetjent.
Mail
: info@borkopvand.dk

Kontoret kan kontaktes for administrative spørgsmål samt ledningsoplysninger:
Mandag - torsdag: Kl. 07.00 - 15.30.
Fredag: Kl. 07.00 - 12.00.